Česta pitanja

Za upis u autoškolu potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdano od strane ovlaštenog liječnika. Liječničko uvjerenje ne smije biti starije od 6. mjeseci kod predaje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.
U tom slučaju oslobođeni ste polaganja ispita iz predmeta PPSP i PPP, ali i dalje morate odvoziti minimalan broj sati propisan za određenu kategoriju koju ste izabrali.
U tom slučaju morate odslušati četiri nastavna sata iz predmeta PPSP i položiti ispit iz PPSP, odvoziti 30 nastavnih sati iz predmeta UV, a oslobođeni ste polaganja ispita iz predmeta PPP.
Nakon položenog ispita iz predmeta PPSP možete započeti s vožnjom.
Polaganju ispita iz PPSP imate pravo pristupiti 5 puta, a nakon 5 neuspjelih puta morate ponovno odslušati ukupno 30 nastavnih sati PPSP i time nanovo ostvariti pravo na polaganje.
Polaganju ispita iz UV možete pristupiti neograničen broj puta, ali nakon svakog neuspjelog ispita morate odvoziti minimalno tri nastavna sata iz predmeta UV. U Vašem procesu osposobaljvanja za vozača ne smije proći više od 18 mjeseci od dana kada ste položili test iz predmeta PPSP, inače ne smijete pristupiti polaganju ispita iz UV. U tom slučaju dužni ste odvoziti 12 nastavnih sati kako biste se mogli ponovo prijaviti za ispit iz predmeta UV.
Sve osobe koje imaju završenu Medicinsku školu ili Medicinski fakultet oslobođeni su predavanja iz predmeta PPP i polaganja ispita iz tog predmeta.
Jedan nastavni sat traje 45 minuta u okviru 60-minutnog radnog vremena, a blok sat dvostruko duže.
Sve ispite provode licencirani ispitivači Hrvatskog Autokluba (HAK).
NN 13/09 Osposobljavanje kandidata za vozače Poveznica
NN 155/08 Program vozačkog ispita Poveznica
NN 33/05 Pravilnik o prometnim znakovima Poveznica